Misiunea instituției de educație timpurie Nr.215 este de a asigura fiecărui copil condiţii optime pentru o  educaţie  de calitate și dezvoltare armonioasă în parteneriat cu actorii  educaţionali: familia și societatea.

Pentru realizarea misiunii se propune:

  1. Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia materială și socială, apartenenţă etnică sau religioasă.
  2. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea fiecărui participant la actul educativ.
  3. Sprijinirea personalului didactic pentru lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea experienţei personale şi diseminarea cunoştinţelor prin schimbul de idei, schimb de experiență si informații.