Comisia de evidență,  înmatriculareși transfer  a copiilor din instituția de educație timpurie, activează săptămânal conform graficului: marți, vineri 1300-1500.

Înmatricularea în masă a copiilor din districtul școlar în grupele de vârstă, se face în două etape de bază:

  • 05-30.06 a fiecărui an – conform districtului;
  • 08-30.08 a fiecărui an – în bazalocurilor libere.

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului căruia nu se prezintă pe parcursul etapelor pentru a depune cerere, nu i se păstrează locul în instituție.

Se înmatriculeze copiii în baza dosarului care trebuie să conțină:

  1. Cererea pe numele directorului instituției de educație timpurie;
  2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reședință, sau a altui document care confirmă locul de ședere în districtul școlar:

– Contract de chirie;

– Contract de investiții;

– Certificat de componență de familie eliberat de Președintele asociației locatarilor;

– Certificat de componență de familie eliberat de SEL;

– Certificat de la poliție.

  1. Copia certificatului de naştere a copilului;
  2. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui, fișa cu date despre vaccinare confirmate de semnătura medicului și ștampila centrului local de sănătate;
  3. Certificat-confirmare despre absența contactului cu bolile contagioase în perioada pre-înscriere, conform indicațiilor structurilor de sănătate, validat prin semnătura și ștampila medicului de familie și eliberat cu 24 ore  înainte de începerea frecventării instituției;