Lucrări de schimbarea tâmplăriei:
Instalarea ferestrelor , pervazurilor și ușilor din PVC.
Schimbarea rețelelor de încălzire , instalarea radiatoarelor.