Instituția dispune de condiții moderne pentru păstrarea produselor fiind dotată cu frigidere, camere frigorifice conform cerințelor sanitar – igienice;
Administrația instituției monitorizează zilnic calitatea materiei prime recepționate și a bucatelor finite, precum și a servirii acestora, cu respectarea rațiilor/porțiilor alimentare per copil;
În instituție se ține cont de respectarea cerințelor sanitar-igienice;
Instituția colaborează cu structurile teritoriale de control al organizării alimentației și cu reprezentanții legali ai copiilor;
Elaborează meniul-model de alimentației a copiilor cu specific de sezon ;
Produsele alimentare: se recepționează la blocul alimentar în vase marcate corespunzător produsului și cantității indicate în meniu , se păstrează în propriul ambalaj până la pregătirea bucatelor finite.